Horgászrend

Érvényes: 2023.02.06 -tól az egyesület tulajdonában lévő Kutasi Horgásztóra

Általános horgászrend a Kutasi Horgásztóra

A horgászat gyakorlása, a feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, de ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek, így egyesületünk vizének, természeti értékeinek, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. E munka során fokozatosan kerül egységesítésre a halgazdálkodási szolgáltatási és a szabályozási környezet is, a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével. A 2021. évtől részben átdolgozásra került a horgászrend is, igazodva a jogszabályi változásokhoz, az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával.

Közös érdekünk a szabályok betartása, betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a következő évek sikerében és ehhez a jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

Tavunkra Felnőtt éves, napi , ifjúsági éves, napi, gyermek éves és napi területi engedély váltható.

Napi területi engedély két fajta létezik, a normál napijegy 0-24 óra időtartamra, valamint harcsázó napijegy ami csak harcsa horgászatra jogosít, a halfaj fogásának ill, fogásához megfelelő készség és módszer használatával a váltástól számított 24 óra időtartamra.

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.

3. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR hatályával megegyező.

4. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.

5. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

6. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

7. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

8. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.

9. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

10. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.

11. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott e-mail címre a rendszerből beérkező vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.

12. Halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség a (HRK) egyesületi honlapon megtalálható.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

13. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, a kiépített horgászállásokat bárki használhatja, de a tulajdonosnak elsőbbségi joga van. Helyi szabályozás, hogy a tó déli völgyzárógátján, zsilip melletti részen a horgászat nem engedélyezett.

14. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.

15. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.

16. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

17. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.

18. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.

19. A vízminőség védelme érdekében a tóba a csali, etetőanyag behordása, etetőhajó, szonár használata csak külön engedélyezés alapján lehetséges, a vízből való horgászat sem megengedett.

20. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak külön halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel lehetséges.

21. A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani, és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni, a horgászat közben keletkezett szemetet a horgász köteles magával vinni amennyiben nincs a közelben erre a célra kialakított elhelyezési lehetőség. Több napos horgászat esetén a keletkező szemét elhelyezéséről annak módjáról a halőrrel szükséges az egyeztetés. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező.

22. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

23. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.

24. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

25. A vízparton - kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában - csak fém és műanyag bottartó használható.

26. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások

27. A tavon az éjszakai horgászat engedélyezett.

28. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya.

29. A halgazdálkodási hasznosító saját hatáskörében horgászati tilalmi területeket időszakokat határozhat meg, azok részletes leírása, tilalom időbeli hatálya, vagy a horgászat engedélyezett területeinek feltüntetése az egyesület honlapján pontosan elérhető, ezen kívül a helyszínen általános áttekintést szolgáló bemutató helyszínrajz és térképvázlaton is lehet tájékozódni.

30. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.

31. A tavon , a be ill. kifolyópatakokban fürödni, a vízbe tartózkodni tilos.

32. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

33. A gyermekhorgászok csak zsinórtároló orsós nélküli spiccbottal, azon maximum 0,15 zsinórral kis horoggal méretkorlátozással nem védett halakra horgászhatnak melyekből a naponta elvihető halmennyiség 5 kg.

34. A tavon a tilalmi idők és méret korlátozások tekintetében az országos szabályozás alkalmazandó, az alábbiak kiegészítésével. A compó, a koi ponty védett, nem megtartható, kifogása esetén azonnal vissza kell helyezni a tóba.

35. Az amúr méretkorlátozással védett hal, legkisebb kifogható mérete 40 cm.

IV. Halvédelmi előírások

36. A drótszák használata tilos.

37. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

38. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.

39. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

40. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

41. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

V. Horgászetikai előírások

42. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

43. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

44. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla.

45. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.

46. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

47. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.

48. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.

49. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

50. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

51. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős
halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

52. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.

53. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.

54. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése - 3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása - 3-5 év

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete - 3-5 év

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata - 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése - 1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése - 1-5 év

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés - 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) - 1-3 év

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása - 1-3 év

Alsó méretkorlátozás megsértése - 1-3 év

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete - 1-3 év

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés - 3 hónap-1 év


55. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (V.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

56. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

57. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

58. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

59. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

60. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

61. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VII. Záró rendelkezések

62. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

63. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

64. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízi létesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

65. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

A helyi sajátosságokról, év közbeni változásokról a horgászrend kivonat tartalmaz részletes leírást

Kivonat a helyi horgászrendben szereplő egyedi, a Kutasi Horgásztóra alkalmazandó általános szabályozási előírásokról

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez,valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait, elismeri, azokat köteles betartani.

A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, a kiépített horgászállásokat bárki használhatja, de a tulajdonosnak elsőbbségi joga van.

A vízminőség védelme érdekében a tóba a csali, etetőanyag behordása, tilos, ugyanezen okból a vízből való horgászat sem megengedett. Etetőhajó használata csak egyesületi tagoknak és éves területi engedéllyel rendelkezőknek külön engedélyezés alapján lehetséges.

Helyi szabályozás, hogy a tó déli völgyzárógátján, zsilip melletti részen a horgászat nem folytatható. A tavon, a be ill. kifolyópatakokban fürödni, a vízbe tartózkodni tilos.

Tavunkra Felnőtt éves, napi , ifjúsági éves, napi, gyermek éves és napi területi engedély váltható.

Napi területi engedély két fajta létezik, a normál napijegy 24 óra időtartamra, valamint harcsázó napijegy, ami csak harcsa horgászatra jogosít, a halfaj fogásának ill, fogásához megfelelő készség és módszer használatával a váltástól számított 24 óra időtartamra.

A méretkorlátozás alá eső halakból napijegyes horgásznak naponta 2, azaz kettő darab a megtartható mennyiség fajtól függetlenül, illetve 5 kg. egyéb hal.

A tagságon kívüli felnőtt személynek kiadott éves területi engedéllyel összesen 20 darab méretkorlátozás alá eső hal vihető el évente, naponta 5 kg. egyéb hal.

Az egyesületi tagok évente 40 darab méretkorlátozással védett halat foghatnak, a méretkorlátozás alá eső halakból naponta négy darab a megtartható mennyiség. Fajonként 3 darab tartható meg, pontyból csak kettő darab.

A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

A gyermekhorgászok csak zsinórtároló orsó nélküli spiccbottal, azon maximum 0,15 zsinórral kis horoggal méretkorlátozással nem védett halakra horgászhatnak melyekből a naponta elvihető halmennyiség 5 kg.

A tavon a tilalmi idők és méret korlátozások tekintetében az országos szabályozás alkalmazandó, az alábbiak kiegészítésével. A compó, a koi ponty védett, nem megtartható, kifogása esetén azonnal vissza kell helyezni a tóba.

Az amúr méretkorlátozással védett hal, legkisebb kifogható mérete 40 cm.

Az 5 kg. feletti vagy 60 cm . hosszúságot meghaladó ponty nem tartható meg, azonnal vissza kell helyezni.

A méretkorlátozás alá eső őshonos halakból naponta 10 kg tartható meg illetve vihető el.

Ha a horgászat során a megtartható darabszámot nem haladta meg a fogás, de már a 10 kg megtartható mennyiséget elkerülte, az utoljára fogott hal megtartható, elvihető, azt követően csak méretkorlátozással nem védett halakra lehet horgászni.

Kutas 2023.02.06